Instalación de Autoconsumo con compensación. Paneles Luxen e inversor Turbo Energy Hybrid

Instalación Solar Fotovoltaica de autoconsumo en Churra (Murcia)

Ecoinnovar, como empresa especialista en instalaciones solares fotovoltaicas estamos capacitados para realizar diversas instalaciones.

Esta instalación que os mostramos más abajo, requería de una instalación de autoconsumo acogida a compensación de excedentes por vertido a la red eléctrica. 10 paneles de 450W Luxen e inversor Turbo Energy Hybrid de 5KW

.

Así quedó la instalación:

Churra (Murcia), 06/2022